Stop de verdrinkingen

van totaal € 15.000 (2%)

De Europese politiek en hulporganisaties achten wij (mede)verantwoordelijk voor de grootste humanitaire ramp aan de buitengrens van de Europese Unie sinds de Joegoslavische burgeroorlog in de jaren negentig. Sinds 2014 zijn naar schatting een kleine 15.000 migranten verdronken.

Op vrijdag 21 april 2017 is er aangifte gedaan bij de Landelijke Recherche op het politiebureau in Den Bosch namens tientallen nabestaanden van migranten uit Mali die zijn verdronken op de Middellandse Zee. Dood door schuld, artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht, wordt eurocommissaris Frans Timmermans verweten en de hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen idem dood door schuld, uitlokking en mensensmokkel, artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht. Ook is verzocht onderzoek te doen naar schepen van NGO's, zoals van de Duitse hulporganisaties Sea Watch en Jugend Rettet, die onder Nederlandse vlag varen. Het Landelijk Parket heeft op 16 juni 2017 laten weten dat de zaak 'in behandeling' is genomen. Geld is nodig voor verder onderzoek ter plaatse en om juridische druk op de rechtsgang te blijven houden.

Arnold Karskens

contact@onderzoekoorlogsmisdaden.nl

Bekijk alle
14-12-2019 | 08:13 Beste Arnold, Je bent een ware strijder voor rechtvaardigheid, daarom schenk ik mijn kerstcadeau dit jaar aan jouw stichting en wens ik je Gods zegen toe.
24-11-2019 | 09:44
23-11-2019 | 22:51 Ik ben het volledig eens met de analyse van wie er verantwoordelijk is voor de duizenden verdrinkingsdoden, en het leed van hun nabestaanden. Deze personen en organisaties horen zich te verantwoorden voor een rechter, en ik zal daarom deze actie steunen tot het recht heeft gezegevierd.
12-08-2019 | 18:55
12-08-2019 | 16:11 Ik heb gedoneerd voor het onderzoeken en het vervolgen van de NGO's. Zij werken mee aan mensenhandel en zijn daardoor medeschuldig aan de drenkelingen die niet worden opgepikt.