Vervolging Nederlandse jihadisten

Normal c0dff90682cfaca0bb93bc6fd7ad5022fd049ae7
van totaal € 10.000 (0%)

Sinds 2012 zijn naar schatting 280 houders van een Nederlands paspoort als strijder, supporter of aanwas afgereisd naar Irak en Syrië. Daarvan maakte een kleine driekwart onderdeel uit van de meest extremistische beweging: Islamitische Staat. In 2017 kunnen nog altijd zo’n 100 tot 150 mannen en vrouwen of bijna volwassenen  verantwoording afleggen voor hun daden. De rest is gesneuveld of te jong. Overlevenden worden in Nederland tot nu toe aangeklaagd voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Namens organisaties in Irak en Syrië wil de stichting nagaan of deze houders van een Nederlands paspoort kunnen worden vervolgd voor het plegen van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Daarop staan langere celstraffen en is verjaring niet mogelijk. Wij zoeken ter plaatse bij Yezidi’s, christenen. Sjiieten, Koerden en gematigde soennieten naar mannen, vrouwen en kinderen die persoonlijk slachtoffer zijn geweest. Voor deze speurtocht en het aanklagen van Nederlandse jihadisten is uw hulp de komende jaren hard nodig.

Arnold Karskens

contact@onderzoekoorlogsmisdaden.nl